FACT-projekti

shallow-view-of-friends-hands-sharing-content-on-mobile-cell-phones-milemial-people-addicted-by-smartphone-devices-technology-life-style-concept-with-always-connected-millennials-vivid-filter

Mikä?

Tietoa on saatavilla enemmän ja helpommin kuin koskaan aikaisemmin. On arvioitu, että ihmisten tuottaman datan määrä jopa kaksinkertaistuu vuoden tai puolentoista välein. Tähän informaatiotulvaan mahtuu myös dis- ja misinformaatiota. Erilaisissa viestintäkanavissa tiedon alkuperäislähdettä voi olla vaikea jäljittää ja mikä tekee sen arvioimisesta vaikeaa.

Suuren informaatiomäärän takia disinformaatiota on vaikea kitkeä eikä siihen usein puututa alustan taholta. Vastuu tunnistaa disinformaatio jää usein yksittäiselle käyttäjälle. Näin ollen medianlukutaito, lähdekritiikki ja faktantarkistustaidot ovat tehokkaimpia tapoja taistella disinformaatiota vastaan. Näihin kuuluvat niin lähdekriittisen ajattelun taidot kuin tekniset taidot tunnistaa vaikkapa kuvamanipulaatioita.

Foster Awareness on the relevance of Checking the Truth (FACT) -hankkeen tavoitteena on lisätä kansalaisten kykyä tunnistaa disinformaatiota, edistää faktantarkistusosaamista ja kampanjoida äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi Euroopan parlamentin vaaleissa 2024. Hankkeessa koulutetaan nuoria faktantarkistajia, jotka puolestaan ohjaavat ja kouluttavat yli 55-vuotiaita aiheesta mm. kampanjoiden avulla. Hankkeen myötä useampi henkilö oppii faktantarkistukseen liittyviä taitoja, tietoisuus ilmiöstä kasvaa ja digitaalinen informaatiolukutaito ymmärretään aiempaa paremmin kansalaistaitona.

learning_620x360px

Mitä?

Syksyllä 2023 järjestämme järjestämme pelisessioita hyödyntäen projektia varten kehitettyjä Parlamentarium ja Out of the Box pelejä. Jälkimmäisessä nuoret luovat omia faktantarkistuskampanjoita ja jakavat parhaita käytäntöjä partneriorganisaatioiden nuorten kanssa EU-tasolla. Talvella 2023 toteutetaan faktantarkistuskoulutus.

Keväällä 2024 avataan online-alusta faktantarkastajille. Kansallisella tasolla järjestetään dialogeja, jossa nuoret ja päättäjät kohtaavat toisiaan. Keskustelujen teemana toimii 2024 kesäkuussa järjestettävät europarlamenttivaalit.

Hanke toteutetaan yhdeksän eurooppalaisen järjestön välisenä yhteistyönä. Sitä koordinoi italialainen Cooperazione Paesi Emergenti. Suomessa hankkeen totetumisesta vastaa EYP Finland. Hnake kestää kevääseen 2024.

Rahoitus

EU:n rahoitusohjelma CERV: Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot

Kumppanit

Italia: Cooperazione Paesi Emergenti. https://cope.it/ 

Suomi: EYP Finland.

Portugali: IMVF. https://www.imvf.org/en/home/

Espanja: Jovesolides. https://jovesolides.org/

Kreikka: IASIS.

Unkari: CTRIA. https://www.kdriu.hu/

Romania: ACTA https://www.actacenter.ro/

Puola: Autokreacja. https://autokreacja.org/

Liettua: Efektas Group. https://efektasgroup.com/

uusi-yritys

Yhteystiedot

Ninni Issakainen Projektikoordinaattori FACT

ninni.issakainen@eypfinland.org