EYP oppitunnille

20150422-jl-finland-4c-whitebg-normal

Eurooppalainen kansalaisuutesi

Eurooppalainen kansalaisuutesi -hankkeen koulukiertue tuo EYP:n kouluusi joka syksy! Voit tilata kouluvierailun lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen sofia.olin@eypfinland.org

Eurooppalainen kansalaisuutesi -hanke on käynnissä syksyisin, jolloin tarjoamme oppilaitoksille kouluvierailuja EU:sta ja EYP:stä. Hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisten nuorten tietoisuutta Euroopasta ja EU:sta, kannustaa nuoria aktiiviseen eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja edistää nuorten valmiuksia osallistua eurooppalaiseen päätöksentekoon. Hankkeen viestintä ja toteutus tehdään nuorilta nuorille -periaatteen mukaisesti lähestyttävällä tavalla ja nuorten äänellä.

Toisen asteen oppilaitosten lisäksi myös yläkoulujen viimeiset luokat, järjestöt ja muut nuorisoryhmät voivat tilata kouluvierailun organisaatioilleen, mikäli osallistujat ovat 15–22-vuotiaita. Koulukiertueen lisäksi hankkeeseen sisältyy Euroopan parlamentin toimintaa simuloivat istunnot, joissa nuorilla on mahdollisuus ilmaista omia mielipiteitään sekä harjoitella argumentointitaitoja, julkista puhumista ja ryhmätyötaitoja.

Valtakunnallisen koulukiertueen tavoitteena on saada uusia osallistujia EYP:n istuntoihin, välittää ajankohtaista EU-tietoa sekä rohkaista nuoria osallistumaan Euroopan unionia koskevaan keskusteluun. Käsiteltävien aihealueiden mukaisesti kouluvierailu sopii hyvin esimerkiksi yhteiskuntaopin oppitunnille. Kouluvierailujen avulla pyritään saamaan lisää nuoria osallistumaan hankkeen istuntoihin joko siten, että opiskelijat itse ilmoittautuvat mukaan tai siten, että opettaja kokoaa opiskelijoista delegaation, jonka hän ilmoittaa mukaan istuntoon.

Koulukiertueen toteutukseen osallistuu EYP:n vapaaehtoisia, joilla itsellään on laajat tiedot Euroopan unionista sekä usein myös omakohtaista kokemusta aktiivisesta kansalaisuudesta esimerkiksi EYP-toiminnan kautta. Koulukiertueella pyritään myös kehittämään EYP:n ja oppilaitosten välistä yhteydenpitoa, jolloin EYP:n toiminta tulisi entistä enemmän tunnetuksi paitsi nuorten myös opettajien keskuudessa.

Kouluvierailut ovat maksuttomia, ne ovat saatavilla kaikkialla Suomessa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja ne voidaan järjestää paikan päällä tai etänä. Kesto on noin 20 minuuttia.

1. Mikä on EYP-opettaja?

  • EYP-opettaja on yhteyshenkilö EYP Finlandin ja 15-22-vuotiaiden opiskelijoiden välillä.
  • EYP-opettaja on toisen asteen oppilaitoksen opettaja, joka kertoo opiskelijoilleen mahdollisuuksista osallistua EYP Finlandin Euroopan parlamentti -simulaatioihin ja tapahtumiin. Opettaja saa EYP Finlandilta ajantasaista tietoa tapahtumistamme.

2. Miksi ryhtyä EYP-opettajaksi?

  • EYP:n tapahtumiin osallistuminen tuo lisäarvoa esimerkiksi yhteiskuntaopin ja englannin opiskeluun, tukee lukion opetussuunnitelman 2019 velvoitteiden ja tavoitteiden toteutumista sekä opiskelijoiden valmistautumista ylioppilaskirjoituksiin.
  • Se, että tuttu opettaja kannustaa mukaan tapahtumiin, lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, kehittää henkilökohtaisia taitoja, parantaa EU:n, politiikan ja yhteiskunnan tuntemusta, kansainvälistyä, kehittää englannin kieltä sekä parantaa työelämävalmiuksia jo nuorella iällä.
  • EYP:n toimintaan osallistuminen voidaan toteuttaa opiskelijoiden vapaa-ajalla tai esimerkiksi osana jotakin kurssia. Tapahtumamme ovat koulutuksellisia ja ne pyrkivät luomaan nuorille merkityksellisiä kokemuksia ja kasvattamaan heistä aktiivisia kansalaisia.

3. Miten ryhdyn EYP-opettajaksi?

  • Tilaa EYP Finlandin uutiskirje ja varmista, että saat tietoa EYP Finlandin toiminnasta. Tarjoamme puolivuosittain mahdollisuuden kutsua EYP Finlandin edustaja oppilaitokseen vierailulle.
  • Sovi kouluusi lyhyt EU-aiheinen kouluvierailu (syksyisin) tai oppitunnin mittainen Euroopan parlamentti -simulaatio (keväisin).
  • Kerää opiskelijoistasi delegaatio ja ilmoita se EYP:n alueellisiin istuntoihin tai huolehdi siitä, että yksittäiset opiskelijat tietävät, miten istuntoon ilmoittaudutaan.
  • Saa tiedote istuntojen tuloksista, opiskelijoiden tekemistä päätöslauselmista ja tunnelmista.

Voit tilata kouluvierailun laittamalla meille sähköpostia: sofia.olin@eypfinland.org. Viestissä on hyvä kertoa oppilaitoksen nimi ja paikkakunta sekä useampi toive mahdolliselle vierailun ajankohdalle. Vierailut ovat maksuttomia ja niitä järjestetään toisen asteen oppilaitoksille ympäri Suomen.