Nuorten Eurooppa

nuorten-eurooppa-logo

Syvennä nuorten EU-tietoutta!

Nuorten Eurooppa -hanke on käynnistynyt! Tilaa EU-lähettiläs kouluusi vierailulle laittamalla meille sähköpostia: info@eypfinland.org

Osana Nuorten Eurooppa -hanketta voit kutsua EU-lähettilään ohjaamaan ajatuksia herättäviä EU-infopäiviä. Nuorten Eurooppa -hankkeella parannetaan nuorten EU-tietoisuutta sekä rohkaistaan nuoria ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon innovatiivisella tavalla. Nuorten Eurooppa on Euroopan parlamentti Suomen-toimiston hanke, jonka käytännön toteutuksesta vastaa EYP Finland.

Infopäivien aikana osallistujat syventyvät Euroopan parlamentin päätöksentekoon sekä muodostavat omia kantojaan ajankohtaisista EU-asioista. EU-infopäivät ovat maksuttomia ja niitä järjestetään toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomea. Infopäiviä ohjaavat Euroopan nuorten parlamentin EU-lähettiläät.

Infopäivä koostuu kahdesta osasta. Infopäivän aluksi EU-lähettiläät antavat johdannon EU:n perusteisiin sekä Euroopan parlamentin toimintaan ja päätöksentekoon. Päivän keskiössä on koululähettilään ohjaama Euroopan parlamenttisimulaatio, jonka aikana osallistujat pääsevät hyppäämään europarlamentaarikkojen saappaisiin ja tekemään päätöksiä ajankohtaisista EU-asioista. Infopäivän pituus on 70-90 minuuttia. Haluttaessaan voi pyytää myös pidempää vierailua, joista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Päivän tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja myös EU-tasolla. Infopäivien aikana osallistujat saavat myös käytännön esimerkkeja EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Samalla tutustutaan EU:n poliittiseen puoleen sekä tapoihin, joilla jokainen voi vaikuttaa EU:n tulevaisuuden suuntaan. Infotunteja voidaan pitää suomen, ruotsin tai englannin kielellä joko paikan päällä tai etäyhteyksin.

Voit tilata infopäivän laittamalla meille sähköpostia: info@eypfinland.org. Tilauspyynnössä on hyvä kertoa oppilaitoksen nimi ja paikkakunta, oppitunnin pituus sekä useampi toive mahdolliselle vierailun ajankohdalle. Infopäivät ovat maksuttomia ja niitä järjestetään toisen asteen oppilaitoksille ympäri Suomen.