Nuorten Eurooppa

nuorteneurooppa-logo-tekstilla

Syvennä nuorten EU-tietoutta!

Osana Nuorten Eurooppa -hanketta voit kutsua EU-koululähettilään ohjaamaan ajatuksia herättäviä EU-infopäiviä. Nuorten Eurooppa -hankkeella parannetaan nuorten EU-tietoisuutta sekä rohkaistaan nuoria ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon innovatiivisella tavalla. Nuorten Eurooppa on Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston hanke, jonka käytännön toteutuksesta vastaa EYP Finland.

Infopäivien aikana osallistujat syventyvät Euroopan parlamentin päätöksentekoon sekä muodostavat omia kantojaan ajankohtaisista EU-asioista. EU-infopäivät ovat maksuttomia ja niitä järjestetään yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomea. Tapahtuman voi tilata myös oppilaitoksen ulkopuoliselle ryhmälle, joka sijoittuu 13-19-vuotiaiden ikähaarukkaan. Infopäivän ohjaavat koulutetut EU-koululähettiläät, jotka ovat yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita nuoria.

Infopäivä koostuu kahdesta osasta. Infopäivän aluksi EU-koululähettiläät antavat johdannon EU:n perusteisiin sekä Euroopan parlamentin toimintaan ja päätöksentekoon. Päivän keskiössä on koululähettilään ohjaama Euroopan parlamenttisimulaatio, jonka aikana osallistujat pääsevät hyppäämään europarlamentaarikkojen saappaisiin ja tekemään päätöksiä ajankohtaisista EU-asioista. Infopäivän pituus on 75-90 minuuttia. Haluttaessa voi pyytää myös pidempää vierailua, joista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Päivän tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja myös EU-tasolla. Infopäivien aikana osallistujat saavat myös käytännön esimerkkeja EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Samalla tutustutaan EU:n poliittiseen puoleen sekä tapoihin, joilla jokainen voi vaikuttaa EU:n tulevaisuuden suuntaan. Infotunteja voidaan pitää suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Voit kutsua EU-koululähettilään täyttämällä tilauslomakkeen. Lomakkeessa voit myös valita infopäivän vaikeustason sekä parlamenttisimulaatiossa käsiteltävät aihepaperit. Erityistoiveet voit täyttää kohtaan ”Lisätiedot”. Infopäivät ovat maksuttomia.