Nuorten Eurooppa

nuorteneurooppa-logo-tekstilla

Syvennä opiskelijoittesi EU-tietoutta!

Osana Nuorten Eurooppa -projektia voit kutsua oppilaitokseesi EU-koululähettilään ohjaamaan ajatuksia herättäviä EU-infopäiviä. Nuorten Eurooppa -projektilla parannetaan nuorten EU-tietoisuutta sekä rohkaistaan nuoria ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon innovatiivisella tavalla. Projekti on Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston hanke, jonka käytännön toteutuksesta vastaa EYP Finland.

Infopäivien aikana opiskelijat syventyvät Euroopan parlamentin päätöksentekoon sekä muodostavat omia kantojaan ajankohtaisista EU-asioista. EU-infopäivät ovat oppilaitoksille maksuttomia ja niitä järjestetään yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomea. Infopäivän ohjaavat koulutetut EU-koululähettiläät, jotka ovat yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneita nuoria.

Infopäivä koostuu kahdesta osasta. Infopäivän aluksi EU-koululähettiläät antavat johdannon EU:n perusteisiin sekä Euroopan parlamentin toimintaan ja päätöksentekoon. Päivän keskiössä on koululähettilään ohjaama Euroopan parlamenttisimulaatio, jonka aikana oppilaat pääsevät hyppäämään europarlamentaarikkojen saappaisiin ja tekemään päätöksiä ajankohtaisista EU-asioista. Infopäivän pituus on 75-90 minuuttia. Oppilaitos voi halutessaan pyytää myös pidempää vierailua, joista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Infotunteja voidaan pitää osana oppitunteja suomen, ruotsin tai englannin kielellä tai esimerkiksi osana koulun kansainvälistymisprojektia. Infopäivien avulla tuodaan opetukseen lisäarvoa tarjoamalla oppilaille mahdollisuus omien mielipiteiden ilmaisuun normaalista oppitunnista poikkeavalla tavalla. Päivän tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja myös EU-tasolla. Infopäivien aikana oppilaat saavat myös käytännön esimerkkeja EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Samalla tutustutaan EU:n poliittiseen puoleen sekä tapoihin, joilla jokainen voi vaikuttaa EU:n tulevaisuuden suuntaan.

Voit kutsua EU-koululähettilään oppilaitokseesi täyttämällä tilauslomakkeen. Lomakkeessa voit myös valita infopäivän vaikeustason sekä parlamenttisimulaatiossa käsiteltävät aihepaperit. Erityistoiveet voit täyttää kohtaan ”Lisätiedot”. Infopäivät ovat kouluille maksuttomia.