Nuorten Eurooppa

nuorteneurooppa-logo-tekstilla

Syvennä nuorten EU-tietoutta!

Hanke on tauolla koronavirustilanteesta johtuen!

Osana Nuorten Eurooppa -hanketta voit kutsua EU-kouluttajan ohjaamaan ajatuksia herättäviä EU-infopäiviä. Nuorten Eurooppa -hankkeella parannetaan nuorten EU-tietoisuutta sekä rohkaistaan nuoria ottamaan osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon innovatiivisella tavalla. Nuorten Eurooppa on Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston hanke, jonka käytännön toteutuksesta vastaa EYP Finland.

Infopäivien aikana osallistujat syventyvät Euroopan parlamentin päätöksentekoon sekä muodostavat omia kantojaan ajankohtaisista EU-asioista. EU-infopäivät ovat maksuttomia ja niitä järjestetään yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomea. Tapahtuman voi tilata myös oppilaitoksen ulkopuoliselle ryhmälle, joka sijoittuu 13-19-vuotiaiden ikähaarukkaan. Infopäiviä ohjaavat Euroopan nuorten parlamentin EU-kouluttajat.

Infopäivä koostuu kahdesta osasta. Infopäivän aluksi EU-koululähettiläät antavat johdannon EU:n perusteisiin sekä Euroopan parlamentin toimintaan ja päätöksentekoon. Päivän keskiössä on koululähettilään ohjaama Euroopan parlamenttisimulaatio, jonka aikana osallistujat pääsevät hyppäämään europarlamentaarikkojen saappaisiin ja tekemään päätöksiä ajankohtaisista EU-asioista. Infopäivän pituus on 75-90 minuuttia. Haluttaessaan voi pyytää myös pidempää vierailua, joista voidaan sopia tapauskohtaisesti.

Päivän tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja myös EU-tasolla. Infopäivien aikana osallistujat saavat myös käytännön esimerkkeja EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Samalla tutustutaan EU:n poliittiseen puoleen sekä tapoihin, joilla jokainen voi vaikuttaa EU:n tulevaisuuden suuntaan. Infotunteja voidaan pitää suomen tai englannin kielellä.

Voit tilata infopäivän täältä. Lomakkeessa voit myös valita infopäivän vaikeustason sekä parlamenttisimulaatiossa käsiteltävät aihepaperit. Erityistoiveet voit täyttää kohtaan ”Lisätiedot”. Infopäivät ovat maksuttomia.