Euroopan parlamentti -simulaatiot lukioille ja ammattikouluille

nuorten-eurooppa-logo

Nuorten Eurooppa

Nuorten Eurooppa -hanke on käynnissä joka kevät!

Nuorten Eurooppa -hanke tuottaa ilmaisia Euroopan parlamentti -simulaatioita 15-22-vuotiaille nuorille toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomea. Hankkeen tarkoitus on kasvattaa nuorten tietoisuutta poliittisesta päätöksenteosta ja Euroopan unionista sekä kannustaa nuoria ottamaan kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Nuorten Eurooppa -hanketta rahoittaa Euroopan parlamentin Suomen yhteystoimisto. Hanke on käynnissä keväisin, jolloin tarjoamme oppilaitoksille parlamenttisimulaatioita. Myös yläkoulujen viimeiset luokat, järjestöt ja muut nuorisoryhmät voivat tilata parlamenttisimulaation organisaatioilleen, mikäli osallistujat ovat 15–22-vuotiaita.

Vierailun aikana syvennytään Euroopan unioniin sekä Euroopan parlamenttiin, sen päätöksentekoon ja työskentelytapoihin. Simulaatiossa osallistujat pääsevät muodostamaan omat kantansa ajankohtaisista Eurooppa-politiikan kysymyksistä. Simulaatio sopii erinomaisesti esimerkiksi yhteiskuntaopin tunnille EU-tietopaketiksi.

Simulaatiossa nuoret keskustelevat pienryhmissä ajankohtaisista Eurooppa-aiheista sekä yhteisistä ja paikallisista haasteita. Osallistujat muodostavat ratkaisuehdotuksia esiin nousseisiin ongelmiin ja näiden pohjalta päätöslauselmaehdotuksen, joka esitellään koko ryhmän yhteisessä täysistunnossa. Simulaation ohjaajana toimii koulutettu työntekijämme.

Simulaatiot ovat maksuttomia, ne ovat saatavilla kaikkialla Suomessa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ja ne voidaan järjestää paikan päällä tai etänä. Kesto on 75-90 minuuttia.

Simulaation tavoitteena on auttaa nuoria hahmottamaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja EU-tasolla ja yleisesti parlamenttien toimintaa. Simulaation aikana osallistujat tutustuvat käytännön esimerkkeihin siitä, miten EU vaikuttaa kansalaisten arkeen ja millaisia asioita käsitellään EU-tason päätöksenteossa. Samalla tutustutaan unionin poliittiseen puoleen ja tapoihin, joilla jokainen voi vaikuttaa EU:n tulevaisuuden suuntaan. Simulaatiot tarjoavat nuorille äärimmäisen hyödyllistä tietoa poliittisesta päätöksenteosta helposti ymmärrettävällä ja osallistavalla tavalla.

Simulaation jälkeen kiinnostuneet nuoret voivat lähteä mukaan EYP Finlandin toimintaan ja osallistua tapahtumiin. Näin nuoret voivat kerryttää tietojaan Euroopan politiikasta sekä hankkia hyödyllisiä työelämä-  ja kansainvälisyystaitoja sekä päästä osaksi mahtavaa EYP-yhteisöä.

Kannustamme nuoria myös tutustumaan ja liittymään EU:n yhdessa.eu yhteisöön, jonka avulla jokainen voi osallistua unionin toimintaan.

Voit tilata simulaation laittamalla meille sähköpostia: sofia.olin@eypfinland.org. Viestissä on hyvä kertoa oppilaitoksen nimi ja paikkakunta sekä useampi toive mahdolliselle vierailun ajankohdalle. Infopäivät ovat maksuttomia ja niitä järjestetään toisen asteen oppilaitoksille ympäri Suomen.