fbpx

Ilmainen parlamenttisimulaatio tilattavana nyt!

By Matti Lötjönen • 24 lokakuun, 2014

Mikä EUOO?

EU – osallistu ja opi! on ulkoministeriön rahoittama hanke, joka tuo keskustelun ja väittelyn osaksi kouluopetusta. Hanke koostuu 1-6h mittaisista parlamenttisimulaatioista, joita järjestetään suomalaisissa lukioissa, ammattikouluissa, yläkouluissa ja nuorten vaikuttajaryhmissä. Parlamenttisimulaatioissa nuoret pääsevät muodostamaan omat mielipiteensä Eurooppa-politiikan tärkeistä kysymyksistä.

Parlamenttisimulaatio pähkinänkuoressa

Parlamenttisimulaatiossa luokka tai isompi ryhmä jakautuu keskusteluryhmiin (komiteoihin), joista kukin ottaa käsiteltäväkseen jonkin ajankohtaisen Eurooppa-politiikan aiheen. Oppilaat perehtyvät aiheisiinsa etukäteen EYP Finlandin toimittamien aihepaperien sekä itse haetun tiedon avulla.

Parlamenttisimulaatio alkaa ideointivaiheella, jolla luodaan pohja tuleville keskusteluille. Ideat jäsennetään aihealueittain, minkä jälkeen esille nousseet kysymykset käsitellään kohta kohdalta. Lopuksi yhteiset päätökset kootaan päätöslauselmaksi.

Komiteatyötä seuraa yleiskokous, jossa komiteoiden päätöslauselmat käsitellään koko ryhmän kanssa. Oppilaat pitävät puolustus- ja hyökkäyspuheita ja esittävät kysymyksiä ja huomioita toistensa ratkaisuista. Lopuksi päätöslauselmista äänestetään.

Konkreettisia taitoja

EU – osallistu ja opi! hyödyntää Euroopan nuorten parlamentin metodologiaa, joka puolestaan perustuu löyhästi Euroopan parlamentin toimintamalleihin. Parlamenttisimulaation avulla nuoret oppivat yhteiskunnassa ja työelämässä tärkeitä taitoja, joihin ei tavallisessa lukio-opetuksessa aina jää aikaa. Parlamenttisimulaation aikana ja siihen valmistautuessa nuoret oppivat:

  • itsenäistä tiedonhakua
  • vuorovaikutustaitoja
  • omien mielipiteiden muodostamista ja niiden puolustamista
  • suunnitelmallista työskentelyä
  • julkista esiintymistä puheiden avulla
  • miten EU:n päätöksenteko toimii ja miten yksilö voi omilla mielipiteillään vaikuttaa

Materiaalit

Hankkeen materiaalit, joilla parlamenttisimulaation voi järjestää itsenäisesti:
Opettajan opas: Ladattava opettajan opas
Päätöslauselmapohja: Ladattava päätöslauselmapohja
EU-opas: Tulossa pian
Komiteoiden aihepaperit: Tulossa pian

Ilmoittautuminen

Ilmainen parlamenttisimulaatio tilataan osoitteesta euoo@eypfinland.org . Parlamenttisimulaation kesto (1-6h) sovitetaan aina koulun tuntisuunnitelmaan. Kouluvierailut järjestetään lähtökohtaisesti jouluun mennessä, mutta tarpeen vaatiassa vierailu voidaan toteuttaa myös alkuvuodesta 2015. Parlamenttisimulaation ohjaamisesta huolehtii tavallisesti EYP Finlandin pienryhmäohjaaja, joskin opettaja voi halutessaan järjestää simulaation myös  itsenäisesti opettajan oppaan avulla. EYP Finland toimittaa aihepaperit, joiden avulla oppilaat voivat valmistautua keskusteluihin.

Ilmoittautumisesta tulisi ilmetä:

  • parlamenttisimulaation toivottu ajankohta ja paikka
  • oppilaiden määrä ja vuosiluokka
  • haluaako opettaja itse osallistua simulaation ohjaamiseen

Pyydämme ilmoittamaan edellä mainitut tiedot myös siinä tapauksessa, että koulu haluaa pitää parlamenttisimulaation itsenäisesti. Tiedoilla on merkitystä hankkeen raportoinnin kannalta.
Hankkeen koordinaattori vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiinne:

Juho Nikko
euoo@eypfinland.org
040 769 1911